Otevřený dopis k partnerství Univerzity Karlovy se společností Home Credit


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor Univerzity Karlovy
Vaše Magnificence,
My, níže podepsaní studenti/ky, absolventi/ky a zaměstnanci/kyně Univerzity Karlovy, vyjadřujeme nesouhlas s Rámcovou smlouvou o partnerství, kterou Univerzita Karlova uzavřela se společností Home Credit International a.s.

Získávání finančních prostředků pro provoz a rozvoj akademických institucí by mělo být posuzováno nejen optikou ekonomického přínosu, ale i z hlediska fundamentálních etických principů. Nejen na prestižních zahraničních univerzitách je obvyklou praxí mít pravidla spolupráce se soukromým sektorem ošetřena v Etickém kodexu a takovou spolupráci posuzovat i z hlediska rizika poškození dobrého jména univerzity (tzv. „reputational risk“).

Spolupráce s určitými oblastmi soukromého sektoru (např. hazard, tabákový nebo zbrojařský průmysl) jsou vždy problematické vzhledem k negativním externalitám, které tento typ podnikání přináší společnosti. K tomu patří i nebankovní „snadné“ půjčky, které v českém prostředí mohou snadno skončit exekucemi a zcela bezvýchodným zadlužením původního klienta.

Praktiky společnosti Home Credit byly v minulosti opakovaně kritizovány, např. ve vztahu k exekucím, nekalým praktikám (a to i Nejvyšším soudem, který je označil za „jednání naplňující znaky zneužití práva“), či v souvislosti s podnikáním v Číně (v zahraničí si dokonce tato společnost vysloužila nepříliš pochvalný titul „král lichvářů“). Část peněz tak může pocházet z míst, kde nejsou dodržovány ani akademické svobody, kde jsou naopak akademici a studenti perzekuováni a kde jim hrozí za jejich kulturní a vzdělávací činnost poprava. Peníze napojené na čínský režim navíc v zahraničním akademickém prostředí prokazatelně ohýbají akademické svobody, vedou k autocenzuře, cenzuře a univerzity se stávají nástrojem manipulace veřejné diskuze a politiky.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zarážející, že nebyla spolupráce předem konzultována s akademickou obcí (například s akademickým senátem), ale dozvídáme se o celé záležitosti až z médií.

Jako velmi problematické vnímáme také ustanovení smlouvy V.I: „Strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit spolupráci“. Toto ustanovení prakticky znemožňuje zaměstnancům Univerzity kritizovat praktiky společnosti Home Credit, tak jak tomu bylo v minulosti například na webu projektu Sinopsis. Stejně se tak může ohrozit například práce sociologů zkoumající vliv snadno dostupných půjček a s tím spojených exekucí na populaci. Jedná se tak podle našeho názoru o nepřípustný zásah do akademických svobod.

Současně upozorňujeme, že uzavření spolupráce s firmou Home Credit je další v řadě aktů současného vedení Univerzity Karlovy, kdy byla dána přednost finančním či pragmatickým výhodám před úvahou o etických důsledcích (například bagatelizace publikování v predátorských časopisech děkankou FSV UK Alicí N. Tejkalovou a snaha o ovlivnění práce etické komise v případě kauzy plagiátorsví prof. Kováře). Pokud už vysoké etické standardy nejsou neseny konkrétními lidmi ve vedení Univerzity, měly by být zakotveny v Etickém kodexu Univerzity.

Považujeme za naprosto nepřípustné, aby Univerzita, na které působil Jan Hus, Alice Masaryková či Jan Patočka, byla nyní spojována se společností s takto eticky pochybnou praxí. Takový svazek závažně poškozuje dobré jméno Univerzity. Žádáme Vás tedy, abyste od smlouvy okamžitě odstoupil. Dále považujeme za nezbytné, abyste inicioval rozšíření Etického kodexu Univerzity Karlovy o pasáže věnované spolupráci se soukromým sektorem, tak jak je to obvyklé na prestižních zahraničních univerzitách.


Aktualní informace: Společnost Home Credit International odstoupila od smlouvy s Univerzitou Karlovou. Děkujeme všem signatářům za podporu!!!


Zaměstnanci, studenti, absolventi UK - přidejte svůj podpis:

Jméno:
Profese:
Fakulta:
Email:


Signatáři

1. Jitka Wirthová Doktorandka / FSV UK
2. Michael Komm absolvent / MFF UK
3. Lukáš Dvořáček doktorand, student / PřF UK, FF UK
4. Gor Vartazaryan student / PFUK
5. Tomáš Pinkr Absolvent / Přírodovědecká a Pedagogická fakulta
6. Filip Šusta student / PřF
7. Hana Nečina Vaníčková Psycholožka / FF UK
8. Jakub Merc Absolvent / FF / FSV
9. Martina Pustková Studentka / PedF UK
10. Denisa Novotná Vodní záchranář / Lékařská fakulta
11. Jana Horčicová Studentka / PedF
12. Kryštof Drnek Historik, archivář / FF UK, absolvent
13. Alexandra Havelková Studentka / MFF UK
14. Klára Buriánková Studentka / PřF UK
15. Matyáš Valenta Student / FF UK
16. Šimon Dominik Divadelní režisér / FSV UK
17. Lucie Malečková Studentka / FTVS
18. Vojtěch Mykiska Student / MFF UK
19. Vojtěch Hájek Student / FTVS UK
20. Jan Krajicek profesor matematiky / MFF
21. Tomáš Hofman Absolvent / PřF UK
22. Denisa Pevná / FHS UK
23. Štěpán Kubeček Student / 3. Lékařská fakulta
24. Jiří Bálek Absolvent / PřF UK
25. Jakub Šafránek Absolvent / FHS & FSV
26. Veronika Šajtarová absolventka / HTF UK
27. Lenka Gemrotová Absolvent / 2. Lékařská fakulta
28. Jakub Sochor Student / FTVS
29. Pavel Klinecký evangelický duchovní / ETF (dříve KEBF)
30. Lukáš Vošček Student / FSV
31. Ladislav Hejdánek profesor emeritus / ETF
32. Martina Vydrová Švecová absolventka / FSV UK
33. Kamila Jelínková Studentka / Přírodovědecká fakulta
34. Adéla Růžičková Student / PřF UK
35. Jakub Červený Student / Přírodovědecká
36. Tereza Jurgová student / HTF
37. Patrik Budai Student / FF
38. Kateřina Škvárová Student / FTVS
39. Josefína Absolonová Student / FF
40. Robert Adam docent / FF UK
41. Nina Adlerová Finanční manažerka / FSV, FHS
42. Andrea absolventka/ sociální pracovnice / FSV UK
43. Jiří Anger doktorand / FF UK
44. Antonín Pantl / FF MUNI
45. Lucie Arendacká studentka / PF UK
46. Karolína Archlebová studentka / PřF UK
47. Michael Arntz Student / FTVS
48. Ivan Aubrecht Pedagog / Ftvs
49. Antonín Baďura student / MFF UK
50. Arsenij Baljajev projektový manažer / FSV UK
51. Andrej Bančanský absolvent / FSV UK
52. Jakub Barát student / 3. LF UK
53. Anežka Bartlová absolventka / redaktorka akademického časopisu / Filozofická fakulta UK
54. Michal Bartoš Student / PFUK
55. Iva Baslarová odborná asistentka / FHS
56. Tereza Baudišová Sociální pracovnice, studentka / ETF
57. Hynek Bečka student / FFUK
58. Jana Bedaňová studentka / Právnická fakulta
59. Martin Bejček Student / UK FTVS
60. Šárka Bejdova Odborný asistent / Př F
61. David Beňák Urednik / Filozoficka fakulta
62. Martin Benda student / FHS UK
63. Daniel Benda doktorand / PřF UK
64. Ladislav Beneš student / FF
65. Alma Benešová Překladatelka / Humanitních studií
66. Justýna Beránková absolventka / PedF UK
67. Jiří Bičák fyzik-prof. / MFF UK
68. Matěj Bílý historik / Filozofická fakulta, absolvent
69. Martin Bláha student / FSV
70. Hana Blažková doktorandka / FF UK
71. Jan Blechta matematik (TU Chemnitz) / absolvent MFF UK
72. Kryštof Bloch student / PedF UK
73. Aleš Bohatý Student / FTVS
74. Ludmila Böhmová studentka / FHS UK
75. Marek Boňko Student / FSV UK
76. Lucie Boudová absolvent, bývalý vyučující / FF UK
77. Matej Božik VVP / FAPPZ
78. Jan Brandejs doktorand / FF UK
79. Petr Bratský absolvent / PF UK
80. Kateřina Breiterová odborná asistentka / FaF UK
81. Jindřich Brejcha Absolvent / PřF UK
82. Monika Brenišínová akademická pracovnice / SIAS FF UK
83. Tereza Brestovanská absolventka / PřF UK
84. Lukáš Brezina absolvent / FHS, ETF
85. David Bryś Student / Pedf UK a Přf UK
86. Tereza Bubníková studentka / KTF
87. Lenka Bukovská překladatelka / absolventka FF UK
88. Jiří Bulan absolvent / FSV UK
89. Daniel Burda doktorand / PF UK
90. Petr Cagas absolvent / MFF UK
91. Ondřej Camfrla Student / MFF
92. Martin Cíboch student / FHS UK
93. Anna Cibulková Absolventka / FHS UK
94. Kateřina Cidlinská doktorandka, výzkumnice / FSV
95. Ondřej Crhák doktorand / FF UK
96. Timea Crofony právnička, studentka / PrF UK, FHS UK
97. Jan Ctibor doktorand / FFUK
98. Marek Cúth odborný asistent / MFF UK
99. Jakub Čapek VŠ pedagog / FFUK
100. Barbora Čapinská doktorandka a administrativní pracovnice / FSV UK
101. Kateřina Čapková historička / FF UK
102. Matěj Čermák Student / FFUK
103. Petr Čermák postdoktorand / MFF UK
104. Jan Čermák filolog-prof. / FF UK
105. Jan Čermák Student / FF UK
106. Michaela Černá absolvent / FSV
107. Tereza Černá Absolventka / PřF UK
108. Martin Čihák student / FF
109. Vojtěch Čivrný student / PFUK
110. Martina Čížková student / PřF UK
111. Martin Čmejrek absolvent / MFF UK
112. Jan Daleký Student / FTVS UK
113. Jan Daniel absolvent, výzkumný pracovník / FSV
114. Anna Denežkina Studentka / PedF
115. Šimon Derner absolvent / FTVS
116. Robert Dittmann odb. asistent / FF UK
117. Vojtěch Dlouhý Absolvent / FHS UK
118. Lucie Dobiášová studentka / PF UK
119. Dominika Doffková Student / PřF UK
120. Dagmar Dolinská absolventka / FaF UK
121. Petr Domecký Doktorand / FaF UK
122. Jan Donoval Absolvent / MFF UK
123. Jakub Dopieralla Doktorand, pracovník Centra doktorských studií / FSV UK
124. Diana Dorosh studentka / FSV
125. František Doseděl absolvent - adv. konc. / PFUK
126. Ivo Dostál Absolvent / FSV UK
127. Mark Dostalík doktorand / MFF UK
128. Josefina Dostálová Studentka / PF UK
129. Jana Drábová Absolventka / PřF UK, 2.LF UK
130. Jan Dubský Student / MFF
131. Ondřej Dufek lingvista, ÚJČ AV ČR / absolvent FSV a FF UK
132. Miloš Duchoslav doktorand / PřF UK
133. Jan A. Dus klasický filolog / ETF UK
134. Ondřej Dušek odborný asistent / MFF UK
135. František Duška lékař, učitel / 3. LF
136. Lucie Dušková odborný asistent / FF UK
137. Michal Dvořák policista, absolvent / FSV
138. Monika Dvořáková PhD student / Filozofická
139. Alžběta Dyčková student / FF UK
140. Tomáš Emr Student / FTVS UK
141. Adam Englund Absolvent / FSV UK
142. Erika Oubrechtová / HTF UK
143. Eva Kreps / FHS UK
144. Jiří Falta absolvent / MFF UK
145. Andrej Farkaš Student / MFF UK
146. Adéla Fejfarová Studentka / PřF UK
147. Linda Fejtková absolventka / FF UK
148. Jakub Ferenc absolvent, doktorand / FF UK, ZČU FF
149. Barbora Fialová absolventka / PF UK
150. Alena Andrlová Fidlerová odborná asistentka / FF UK
151. Martin Fikáček vědecký asistent / PřF UK
152. Filip Karásek / PřF
153. Dominik Filip Student / FHS UK
154. Aneta Firýtová Absolventka / FSV a PedF UK
155. Ondřej Fischer odb.asistent / ETF UK
156. Kateřina Fiurašková doktorandka / Přf UK
157. Martina Fucimanová absolventka / FHS UK
158. Kateřina Fuksová Doktorandka / FHS
159. Zdenek Futera Absolvent / MFF UK
160. Adam Gajdoš sociolog / FSV UK
161. Roman Galovič Student / FF UK
162. Jakub Gemrot odborný lektor / MFF UK
163. Michal Gill Absolvent FF OU / FTVS (počítá-li se kurz Vědecký základ sportovního tréninku)
164. Lukáš Gímeš Študent / PřF UK
165. Tomáš Gráf odborný asistent / FF UK
166. Rostislav Gramskopf doktorand, pedagog & sociolog / FHS UK
167. Patrik Grätz absolvent / LFHK UK
168. Martin Gremlica Student / FTVS
169. Miroslav Grznár doktorand / FF UK
170. Kristýna Hádková Studentka / FTVS
171. Markéta Haiklová doktorandka / FFUK
172. Jakub Hajič absolvent / MFF UK
173. Barbora Hakenová absolventka / FSV UK a FF UK
174. Pavel Halbich Absolvent / MFF UK
175. Sára Handlová absolventka / Právnická fakulta UK
176. Josef Hanus postdoktorand / MFF UK
177. Jan Hanuš odborný asistent / MFF
178. Marta Harasimowicz doktorandka a vědecká pracovnice / FF UK
179. Jan Hárovník Absolvent / FaF
180. Petr Hauzírek absolvent / FF UK
181. Anna Hauzírková Bývalá studentka / FF UK
182. Svatava Havelková absolventka / PF UK
183. Kristýna Havlíčková studentka / FTVS UK
184. Josef Havránek student / FFUK
185. Denisa Havrdová absolvent UISK / FFUK
186. Filip Hejda doktorand / absolvent MFF UK
187. Jana Hejdánková absolventka / PřF UK
188. Eva Hejtmánková Lékař / LF 1 UK
189. Michal Helekal Student / LFP UK
190. Helena vědecký pracovník / MFF UK
191. Tereza Hendl postdoktorandka na LMU v Mnichově / absolventka FHS UK
192. Petr Henke Vědecký pracovník / PřF UK
193. Marie Heřmanová výzkumná pracovnice / FHS UK
194. David Heyrovský Odborný asistent / MFF UK
195. Andrea Hisemová Studentka / FHS
196. Jakub Hlaváček absolvent / MFF UK
197. Veronika Hložková Studentka / FSV UK
198. Daniel Hlubinka docent / MFF UK
199. Tomáš Hnyk překladatel / Absolvent FF UK
200. Ondřej Hodek postdoktorand, ÚOCHB / PřF UK
201. Stanislav Hodina Student / FSV UK
202. Kateřina Hofbauerová vědecký pracovník / MFF UK
203. Jiri Holba Absolvent / FF UK
204. Radek Holodňák Doktorand, predseda Koridoru, filosofického spolku při FHS UK / FHS
205. Štěpán Holub docent / MFF
206. Jan Horák student / MFF UK
207. Hana Horáková doktorandka / ETF UK
208. Eva Horelova absolventka / FSV UK
209. Jan Horyna student / ETF
210. Petr Houska student / MFF UK
211. Adéla Hrabáková absolventka / FF UK
212. Mariana Hradilkova studentka / FF UK
213. Jonáš Hrazdira student / PF UK
214. Martin Hrbek Projektový manažer / FHS UK, absolvent
215. Agáta Hrdličková studentka a senátorka / FHS UK
216. Miloš Hroch doktorand / FSV UK
217. Jakub Hronek Student / FF UK
218. Kateřina Hubaczová Student / LFP
219. Hana Hubová Student / PŘF UK
220. Šárka Hudecová odborný asistent / MFF
221. Roman Huječek legislativec / absolvent PF UK
222. Peter Huszár vědecký pracovník / MFF UK
223. Barbora Chaloupská student / FTVS
224. Helena Chalupová doktorandka / FF UK/PedF UK
225. Alena Chrastová absolventka / MFF UK
226. Jan Chromý odborný asistent / FF UK
227. Tomáš Chudý právník a překladatel / FF/PF
228. Radim Chyba absolvent / FF UK
229. David Chytil student / PF UK
230. Lucia Iffková studentka / FSV UK
231. František Iša historik / FF UK
232. Jana Jáchimová absolvent / MFF UK
233. Nikola Jajcay absolvent, postdoc na TU Berlin / MFF UK
234. Matyáš Jakubů Student / FF UK
235. Adéla Jalovcová studentka / MFF UK
236. Marek Jandák doktorand / FF UK
237. Eliška Jandová student / PřF UK
238. Lucie Janků absolventka / PřF UK
239. Jiří Jareš novinář / žurnalistiky
240. Petr Jaroschy absolvent, student / MFF UK
241. Richard Jarošík student / FTVS
242. Eva Jarošová doktorandka / FF UK
243. Jana Jebavá Grafička / FF
244. Martin Jelínek Student / FF UK
245. Tomáš Jelínek Student / 2. lékařská fakulta
246. Kristýna Jelínková Student / FSV UK
247. Tereza Jenčová Studentka / 2.lékařská fakulta
248. Jan Jerman doktorand / PřF UK
249. Lenka Jeřalová knihovnice / MFF UK
250. Jakub Jetmar student / FF UK
251. Renata Ježková absolvent / PedF UK/FF UK
252. Alžběta Jilečková doktorandka / KSES
253. Karolína Jindráková Studentka / FHS UK
254. Miroslava Jindrová absolvent / PřF UK
255. Vojtěch Jirka student / FHS UK
256. Filip Jirouš Student / FF
257. Jakub Jirsa os / FFUK
258. Jiří Buriánek / absolvent FHS
259. Jacques Joseph absolvent, vědecký pracovník / Přírodovědecká Fakulta
260. Marek Joska student / FTVS
261. David Jurnečka doktorand / PřF
262. Filip Kadlec absolvent / MFF UK
263. Alžběta Kadlecová doktorandka / MFF UK
264. Ivan Kafka administrativní pracovník / FF UK
265. Adam Kachyňa Student / FSV
266. Pavel Kaplan absolvent / ETF UK
267. Jindřich Karásek pedagoog / FF UK
268. Karolína Karbanová studentka / Přf UK
269. Lenka Karfíková profesorka / ETF UK
270. Markéta Karlínová absolvent / PřF, MFF
271. Jana Kasíková doktorandka / FF UK
272. Anna Kašparová student / 3. LF UK
273. Karolína Kašparová absolventka / FF UK
274. Štěpán Kašuba student / FF UK
275. Ondřej Kauzál doktorand / Přf UK
276. Denisa Reshef Kera Marie Curie Research Fellow / University of Salamanca
277. Vojtěch Kinter student / FF UK
278. Martin Klabouch student / PF UK
279. Josef Klamo právník, doktorand / PF UK
280. Hana Klášterková studentka / PřF UK
281. Tereza Klempířová Studentka / FTVS UK
282. Markéta Kliková studentka / FF UK
283. Martin Kliment student / FHS
284. Gustav Klimt absolvent / FFUK
285. Adam Klsák Doktorand, vědecký pracovník / PřF
286. Kateřina Kňapová doktorandka / FF UK
287. Ondřej Knopp student / MFF
288. Matěj Knopp / 3. lékařská fakulta
289. Tomáš Koblížek absolvent / FF UK
290. Ľubica Kobová odborná asistentka / FHS UK
291. David Kofron fyzik / MFF UK
292. Damián Koch Student / FHS UK
293. Šimon Kolář student / PřF UK
294. Petr Kolář absolvent / MFF UK
295. Kateřina Kolářová pedagožka / FHS UK
296. Ivor Kollar absolvent / MFF UK
297. Tereza Kolmačková doktorandka / FF UK
298. Jan Kolombo student / MFF UK
299. Tomáš Konečný doktorand / FF UK
300. Anna - Marie Kopecká studentka / FSV UK
301. Vladimír Kopecký vědecký pracovník / MFF UK
302. Zuzana Kostićová odborná asistentka / HTF UK
303. Vasil Kostin Student / 3.LF
304. Johana Kotišová postdok / FF
305. František Kotmel student / MFF UK
306. Petr Kouba absolvent / FF UK
307. Barbora Koudelová Absolventka / FSV
308. Šimon Haikl Koukal Student / FF
309. Jaroslav Kousal odborný asistent / MFF UK
310. Eliška Koutná doktorandka / PřF
311. Jan A. Kozák postdoc, Marie Curie Fellow / FF UK, absolvent
312. Valentina Koževnikovová student / 3. lékařská fakulta
313. Justýna Krahulcová student / FTVS UK
314. Zbyněk Král Neakademický pracovník / MFF UK
315. Tomáš Králík absolvent / FHS UK
316. Petra Králová absolventka / FSV UK
317. Petr Kratochvíl absolvent / MFF UK
318. Petr Kratochvíl Absolvent / FSV
319. Marie Hrůzová Kratochvílová Vědecký pracovník / MFF UK
320. Pavel Kraus absolvent / MFF UK
321. Tomáš Kraus Student / FTVS
322. Jonáš Kreisinger student / FHS
323. Tereza Krobová doktorandka / FSV UK
324. Matěj Krofta student / FHS UK, FF UK
325. Kristina Kropáčková Studentka / FSV UK
326. Pavel Kroupa absolvent / PF UK, FF UK
327. Martina Krynská Absolventka / Filozofická
328. Matyáš Křížkovský doktorand / FF UK
329. Vilém Kubáč Student, akademický senátor KTF UK / FF, KTF
330. Martin Kubičík Absolvent / FSV UK
331. Lukáš Kubík Doktorand / FF UK
332. Tomáš Kučera odborný asistent / FSV
333. Johana Kühnelová Student / FF
334. Pavol Kukla student / PřF UK
335. Benjamín Kunc student / FF UK
336. Veronika Kupkova absolvent / FSV
337. Petr Kurka matematik / CTS UK
338. Vladimir Kusbach vědecký pracovník GFÚ AVČR / PřF UK
339. Jan Kvíz / PřF UK
340. Tereza Jiroutová Kynčlová vyučující / FHS
341. Jana Valdrová Kyselová OSVČ / PřF UK
342. Filip Lachmann absolvent / FSV UK
343. Viktorie Laštůvková Studentka / PřF UK
344. Ilona Laužanská absolventka / FFUK
345. Anna Libánská Studentka / FF UK
346. Tomáš Linhart student / FSV UK
347. Jiří Lipovský vysokoškolský učitel / absolvent MFF UK
348. Ivan Loginov Student / PřF UK
349. Štěpán Lohr absolvent / FF UK
350. Radka Lukášová knihovnice / PřF
351. Milan Lyčka pedagog / FF UK
352. Petr Macek učitel / ETF UK
353. Martin Mádl historik umění / FF UK
354. Martina Magdová absolvent / FSV UK
355. Michal Mach Student / FSV
356. Jan Macháček absolvent / PřF UK, MFF UK
357. Jan Macháček bývalý student / FF UK
358. Markéta Machalová student / MFF UK
359. Jana Majdanová Studentka / FHS UK
360. Lucie Malá doktorandka / FF UK
361. Zuzana Malaniukova Sociální pracovnice / FF UK
362. Václav Malina student / PF UK
363. Matouš Marek Student / PřF UK
364. Markéta Jiskrová / FTVS
365. Marek Martaus Student / MFF UK
366. František Martínek odborný asistent / FF UK
367. Tereza Martinovská Studentka / FF UK
368. David Marx lékar, vš učitel, prodékan / 3.LF
369. Veronika Matějčková Student / PřF UK
370. Josef Matějka Absolvent / MFF UK
371. Běla Matějovičová Sociální pracovnice / FF UK
372. Roman Matoušek absolven / PřF UK
373. Vlaďka Maurerová student / FHS UK
374. Dana Mechurova materska dovolena / pedagogicka, prirodovedecka
375. Ondřej Měkota student / MFF
376. Bohumil Melichar doktorand obor Historie / FF UK
377. Marek Melša Student historie / FF
378. Veronika Měrková doktorandka / FaF UK
379. Kristýna Merthová absolventka bohemistiky / FF UK
380. Vojtěch Měřička Absolvent, manažer / HTF UK
381. Ondřej Mička doktorand / MFF UK
382. Michaela Pokutová / FHS
383. Tereza Michalčíková Doktorand / Přírodovědecká fakulta, UK
384. Martina Michalkova studentka / 3. LF UK
385. Karel Minařík programátor / FFUK
386. Přemysl Mocek Student / MÚVS ČVUT
387. Peter Mojzeš docent / MFF UK
388. Ondřej Moravec Absolvent / FSV UK
389. Matěj Jan Morávek Student / MFF
390. Yuliya Moskvina PhD studentka / FSV UK
391. Jan Moučka student / MFF
392. Šárka Moudříková Absolventka / MFF UK
393. Katerina Lindnerova Mudroňová Student / MFF UK
394. Michal Musil absolvent / PřF UK
395. Marek Nagy student / MFF UK
396. Olga Navrátilová odborná asistentka / ETF UK
397. Tereza Nekovářová absolvent, vyučující / PřF UK / FF UK
398. Václav Němec univerzitní pedagog / filozofická
399. Alexandr Nemec profesor / 2. LF UK
400. Ondřej Neužil student / FF UK
401. Jiří Novák student / FF UK
402. Petr Novák Knihovník / bývalý zaměstnanec ÚVT UK a ÚKUK
403. Jan Novák Student / Právnická fakulta UK
404. Julie Nekola Nováková studentka / PřF UK
405. Martina Novotná studentka / MFF UK
406. Ondřej Novotný student / FF UK
407. Blanka Nyklová vědecká pracovnice / FSV, FHS, absolventka
408. Radek Ocelak absolvent / FF UK
409. Marek Omelka doc. matematika / MFF UK
410. Ondřej Kovářík / FTVS
411. Michal Opler doktorand / MFF UK
412. Kamila Opletalová absolventka / PřF UK
413. Jan Ort Student / FF, FHS UK
414. Kristian Ott Student / Přírodovědecká fakulta
415. Marie Paclíková studentka / FF UK
416. Klára Palacká absolvent / 2LF UK, FTVS
417. Marie Palečková absolventka / Přírodovědecká fakulta
418. Jan Palkoska universitní pedagog / FF UK
419. Anežka Papáčková Student / Matematicko fyzikální
420. Marika Páralová studentka / PedF UK
421. Martin Pařík Student / FSV UK
422. Josef Patočka student / FF UK
423. Tereza Patzenhauerová studentka / FHS
424. Petr Pavlílk vyučující / FHS
425. Jan Payne docent bioetiky / 1.LF UK
426. Martin Pehal odborný asistent / FF UK
427. Michael Pech Student / Humanitních studií
428. Petr Pechman student / MFF UK
429. Josef Pelikán Lektor / Matematicko-fyzikální fakulta
430. Kateřina Peterková studentka / FF UK
431. Miroslav Petříček učitel / FF UK
432. David Pfann student / FHS
433. Luboš Pick učitel / MFF UK
434. Jana Pilátová doktorandka / PřF UK
435. Šimon Pinkas student / FSV UK
436. Michal Plaček Student / FTVS UK
437. Tereza Plíštilová Studentka / FSV
438. David Ploček Student / FTVS
439. Filip Pluhař student / FSV
440. Michael Polak Student / FF UK
441. Martina Poliačková absolventka / FF UK
442. Adéla Popelková studentka / FFUK
443. Michal Pospěch Student / MFF UK
444. Tim Postovit Student / FF UK
445. Petr Prášek Absolvent / FF UK
446. Adam Prášek Student / FTVS
447. Matěj Prášil student / FSV UK
448. David Pražák absolvent / LF HK
449. Václav Profant odborný asistent / MFF UK
450. Marek Procházka profesor / MFF UK
451. Michaela Procházková doktorandka / PřF UK
452. Hana Prokšová pedagožka / FF UK
453. Vojtěch Přibyl / PřF
454. Marie Přibylová doktorandka / FF UK
455. Lenka Příplatová absolventka a vědecká pracovnice / PřF UK
456. Jakub Pšenčík docent / MFF UK
457. Martin Pučalík Student / FSV UK
458. Andrea Pufferová Student / FHS UK
459. Noemi Purkrábková studentka / FF UK
460. Jakub Raška doktorand / FF UK
461. Petra Rašmanová studentka / PřF UK
462. Irena Reifová odborný asistent / FSV UK
463. Tereza Reichelová Student / FF UK
464. Ludmila Rejlová student / PřF UK
465. Martin Rejman absolvent / MFF UK
466. Bohuslav Rejzl doktorand / PedF UK
467. Alena Rettová absolventka / FF UK
468. Tomáš Rieger Embryolog / Přírodovědecká
469. Martin Rmoutil odborný asistent / MFF UK
470. Šárka Ročková studentka / FTVS
471. Daniel Rod Student / MFF UK
472. Dominik Roháček Student / MFF UK
473. Adriana Roithova Absolvent / Přírodovědecka fakulta
474. Jan Rössler absolvent / FSV UK
475. Ladislav Roušar Student / Prf UK
476. Ludvík Rubáš student / FTVS
477. Filip Rut student NMgr. na ÚFaR / FF UK
478. Adam Růžička Student / FSV UK
479. Johana Růžková terapeutka, absolventka / KTF UK
480. Artem Ryabov fyzik / MFF UK
481. Jiri Rydl Student / FF
482. David Ryšavý Student / FTVS
483. Josef Řičář Student / FHS
484. Veronika Řídelová / FSV
485. Kryštof Tomáš Říha student / Filozofická
486. Nina Ságová student / FSV UK
487. Anna Sálová absolventka / FSV
488. Tomáš Hoření Samec sociolog - vědecký pracovník / absolvent FSV UK
489. Alena Sarkissian odborná asistentka / Filozofická
490. Jakub Sedláček absolvent, vyučující / FF UK
491. Vojtěch Sedláček Student / 3. lékařská fakulta
492. Petra Sedláčková absolventka / PF UK
493. Berta Sedláčková Studentka / FSV
494. Natálie Sedláková student / PřF UK
495. Oldřich Semerák docent / MFF
496. Klára Schavelová Student / Fhs
497. Tomáš Schejbal Student / FF UK
498. Magdalena Schlindenbuchová student / PedF UK
499. Eva Schmoranzerová vědecký pracovník / MFF UK
500. Františka Zezuláková Schormová doktorandka / FF UK
501. Klára Schovánková programová koordinátorka / Absolventka FSV UK
502. Linda Sikorová Student / FTVS
503. Markéta Sílová fyzioterapeut / FTVS UK
504. Alexan Simonjan Student / VŠE- FM
505. Jiří Sirůček student / FF UK
506. Zuzana Siváková projektová manažerka / FHS
507. Tamara Skokánková Absolventka / MFF; Doktorandka / FHS
508. Matěj Skořepa student / PF UK
509. Adéla Slezáková student / FF UK
510. Markéta Slunečková absolventka / FF UK
511. Kamila Smékalová / FHS
512. Patrik Smelík Student / MFF UK
513. Jiří Smlsal student / FF UK
514. Marianna Smlsalová absolventka / FF UK
515. Eva Smolíková studentka / FHS UK
516. Simona Sobolevská studentka a knihovnice / FF UK
517. Vladimír Souček profesor / MFF UK
518. Petra Soukup Studentka / FHS
519. Ondřej Soukup Student / FTVS
520. Václav Spěvák student / FF UK
521. Adam Sporka Externí pedagog, docent / MFF UK
522. Vojtěch Srdečný student / MFF UK
523. Monika Stachová studentka / FF UK, FHS UK
524. Alžběta Stančáková absolventka / FF UK
525. Kryštof Staněk student / 2. lékařská fakulta
526. Vít Strádal absolvent / MFF UK
527. Ondřej Strava Advokát / PF UK
528. Martin Strouhal student / MFF a PedF UK
529. Petra Stupková Studentka / FTVS
530. Roman Sukdolák Student / FHS UK
531. Štěpánka Sůsová studentka / FHS UK
532. Petr Svarny doktorand / FF UK
533. Hana Svobodová absolventka / PřF UK
534. Veronika Tomoryova SWAROVSKI studentka / FHS OA
535. Radomír Szajter Doktorand / FSV UK
536. Denisa Šebestová doktorandka / FF UK
537. Tereza Šestáková Studentka / FHS UK
538. Matyáš Šíma absolvent / PřF UK
539. Vojtěch Šimák Student / FF
540. Radek Šimík akademický a vědecký pracovník / FF UK
541. Lenka Šimonová absolventka / PřF
542. Daniela Šimonova Vědkyně v.v. / Přirodovědecká
543. Pavel Škaloud docent / PřF UK
544. Klára Škvorová Absolventka / FF UK
545. Michael Škvrňák student / FSV
546. Veronika Šlejharová absolventka / FSV UK
547. Pavel Šmejkal novinář / PedF UK
548. Filip Šnajdar Student / FHS
549. Žofie Šolcová Student / Právnická fakulta UK
550. Tereza Šolcová Absolventka / FSV UK
551. Kateřina Šormová odborná asistentka / FF UK
552. Michal Špína absolvent, redaktor / FF UK
553. Anna Štádlerová studentka / FF UK
554. Kateřina Štajerová doktorandka / PřF UK
555. Šarlota Šťástková Studentka / PedF UK
556. Markéta Štechová vědecká pracovnice / FSV UK
557. Zuzana Štemberková studentka / FTVS
558. Jakub Štenc student / PřF UK
559. Markéta Štenclová Absolvent / FTVS UK
560. Zdeněk Štěpánek student / Pedf UK a Přf UK
561. Josef Štěpánek profesor / MFF UK
562. Jan Štětina programátor, absolvent / MFF UK
563. Václav Štětka vědecký pracovník / FSV UK
564. Jakub Štoček Student / FaF UK
565. Oldřich Štros student / FF UK
566. Jitka Študentová Studentka / FTVS
567. Marijana Šutová studentka / FSV
568. Patrik Švančara Doktorand / MFF
569. Ondřej Švarc student / PedF UK
570. Michaela Švarcová Studentka / FHS
571. Jaroslav Švelch odborný asistent / FSV
572. Tomáš Tesař Student / MFF
573. FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ absolventka / FF UK
574. Barbora Tetaurová fyzioterapeutka / 1.LF UK
575. Daniela Theinová vědecký pracovník / FF UK
576. Jan Toman absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
577. Tomáš Bartl / MFF UK
578. František Trebuňa študent / MFF UK
579. Martin Tremčinský doktorand / FSV UK
580. Lucie Trlifajová antropoložka / FSV UK
581. Tomáš Trněný student / FSV UK
582. Jorika Trundová studentka / PedF UK
583. Václav Trunec Absolvent / FF UK
584. Petr Tureček Evoluční biolog / PřF UK
585. Matěj Turek student / PřF UK
586. Věra Tydlitátová Absolventka / Odborná asistentka / FF UK
587. Jiří Unger Student / 1.LF UK
588. Barbora Vacková absolventka / Filozofická fakulta
589. Tereza Vacková Studentka / Pedagogická fakulta
590. Lucie Váchová studentka / FHS UK
591. Ilona Vajcová Sociální pracovník / Absolvent FF UK
592. lucie valentinová religionistka, doktorandka / FF UK
593. Tomáš Vališka doktorand / FF UK
594. Boris Vanka Student / FSV
595. Jan Vávra Vědecký pracovník EF JU / Absolvent FF UK
596. Ondřej Vejdělek Student / 3. lékařská fakulta
597. Hana Veselá Studentka / FHS UK
598. Matouš Veselský doktorand / FHS UK
599. Anna Větvičková Studentka / PřF UK
600. Alena Věžníková IT managerka / FHS
601. Jakub Videman student / 2. LF UK
602. Jonáš Vidra doktorand / MFF UK
603. Beáta Villímová Student / FHS UK
604. Nikola Vincová studentka / FSV
605. Ondřej Vinš student NMgr. / FF UK
606. Václav Vlasák odborný asistent / MFF UK
607. Klára Vlasáková studentka / FHS
608. Vladimír Vodička Absolvent / FHS
609. Lenka Vochocová absolventka, vyučující / FSV UK
610. Vojtěch Student / TVS
611. Michaela Trtíková Vojtková Socioložka a demografka / Absolventka PřF a FF UK
612. Michal Vokurka doktorand / FF UK
613. Jaroslav Vozár student / MFF UK
614. Vojtěch Vyhnálek Student / FTVS
615. Jiří Vychytil Student / FTVS
616. Karolína Wallenfelsová studentka / PřF UK
617. Marta Wallenfelsová Konzultantka / FF UK
618. Anna Herda Wallo student / FHS
619. Damian Wałoszek student / MFF UK
620. Alžběta Wolfová doktorandka / FHS UK
621. Irena Moudrá Wünsccvá / všeobecného lékařstvi
622. Adam Zabloudil Absolvent / PřF UK
623. Jakub Záhora odborný asistent / FSV UK
624. Jan Zahradníček absolvent / ETF
625. František Zajíc Student / MFF UK
626. Karin Zamrazilová Studentka / FHS
627. Denisa Zárubová Student / UK FTVS
628. Daniel Zbuzek Student / Přf UK
629. Štěpán Zbytovský odborný asistent / FF UK
630. Elen Zdražilová Studentka / Pedf UK
631. Zuzana Zejdová editorka / FSV UK
632. Anastasia Zhukova studentka / FHS
633. Adéla Zicháčková absolventka / FSV UK
634. Jakub Zítko Student / FHS
635. Mikuláš Zvánovec Doktorand / FSV UK
636. Kateřina Žochová Studentka / PedF UK
637. Jakub Žytek odb. as. / 1. LF UK


Kontakt: Michaela Vojtková Trtíková: michaela.vojtkova@gmail.com +420 777 068 338
 Michael Komm: komm@vedazije.cz +420 777 553 579

Související aktivity

Výzva studentů a akademických pracovníků UK v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem

Otevřený dopis rektorovi UK ohledně partnerství se společností Home Credit

Milion a půl pro karlovku

Prohlášení Spolku studentů historie FF UK ke smlouvám mezi Univerzitou Karlovou, resp. některými jejími fakultami a společností Home Credit

Otevřený dopis ve věci podepsání partnerské smlouvy Univerzity Karlovy se společností Home Credit (Jiří Bulan)

Nechceme sbírat homecredity: happening před Akad. senátem UK