Otevřený dopis k partnerství Univerzity Karlovy se společností Home Credit


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor Univerzity Karlovy
Vaše Magnificence,
My, níže podepsaní studenti/ky, absolventi/ky a zaměstnanci/kyně Univerzity Karlovy, vyjadřujeme nesouhlas s Rámcovou smlouvou o partnerství, kterou Univerzita Karlova uzavřela se společností Home Credit International a.s.

Získávání finančních prostředků pro provoz a rozvoj akademických institucí by mělo být posuzováno nejen optikou ekonomického přínosu, ale i z hlediska fundamentálních etických principů. Nejen na prestižních zahraničních univerzitách je obvyklou praxí mít pravidla spolupráce se soukromým sektorem ošetřena v Etickém kodexu a takovou spolupráci posuzovat i z hlediska rizika poškození dobrého jména univerzity (tzv. „reputational risk“).

Spolupráce s určitými oblastmi soukromého sektoru (např. hazard, tabákový nebo zbrojařský průmysl) jsou vždy problematické vzhledem k negativním externalitám, které tento typ podnikání přináší společnosti. K tomu patří i nebankovní „snadné“ půjčky, které v českém prostředí mohou snadno skončit exekucemi a zcela bezvýchodným zadlužením původního klienta.

Praktiky společnosti Home Credit byly v minulosti opakovaně kritizovány, např. ve vztahu k exekucím, nekalým praktikám (a to i Nejvyšším soudem, který je označil za „jednání naplňující znaky zneužití práva“), či v souvislosti s podnikáním v Číně (v zahraničí si dokonce tato společnost vysloužila nepříliš pochvalný titul „král lichvářů“). Část peněz tak může pocházet z míst, kde nejsou dodržovány ani akademické svobody, kde jsou naopak akademici a studenti perzekuováni a kde jim hrozí za jejich kulturní a vzdělávací činnost poprava. Peníze napojené na čínský režim navíc v zahraničním akademickém prostředí prokazatelně ohýbají akademické svobody, vedou k autocenzuře, cenzuře a univerzity se stávají nástrojem manipulace veřejné diskuze a politiky.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zarážející, že nebyla spolupráce předem konzultována s akademickou obcí (například s akademickým senátem), ale dozvídáme se o celé záležitosti až z médií.

Jako velmi problematické vnímáme také ustanovení smlouvy V.I: „Strany se zavazují zdržet se všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Stran nebo co by mohlo negativně ovlivnit spolupráci“. Toto ustanovení prakticky znemožňuje zaměstnancům Univerzity kritizovat praktiky společnosti Home Credit, tak jak tomu bylo v minulosti například na webu projektu Sinopsis. Stejně se tak může ohrozit například práce sociologů zkoumající vliv snadno dostupných půjček a s tím spojených exekucí na populaci. Jedná se tak podle našeho názoru o nepřípustný zásah do akademických svobod.

Současně upozorňujeme, že uzavření spolupráce s firmou Home Credit je další v řadě aktů současného vedení Univerzity Karlovy, kdy byla dána přednost finančním či pragmatickým výhodám před úvahou o etických důsledcích (například bagatelizace publikování v predátorských časopisech děkankou FSV UK Alicí N. Tejkalovou a snaha o ovlivnění práce etické komise v případě kauzy plagiátorsví prof. Kováře). Pokud už vysoké etické standardy nejsou neseny konkrétními lidmi ve vedení Univerzity, měly by být zakotveny v Etickém kodexu Univerzity.

Považujeme za naprosto nepřípustné, aby Univerzita, na které působil Jan Hus, Alice Masaryková či Jan Patočka, byla nyní spojována se společností s takto eticky pochybnou praxí. Takový svazek závažně poškozuje dobré jméno Univerzity. Žádáme Vás tedy, abyste od smlouvy okamžitě odstoupil. Dále považujeme za nezbytné, abyste inicioval rozšíření Etického kodexu Univerzity Karlovy o pasáže věnované spolupráci se soukromým sektorem, tak jak je to obvyklé na prestižních zahraničních univerzitách.


Aktualní informace: Společnost Home Credit International odstoupila od smlouvy s Univerzitou Karlovou. Děkujeme všem signatářům za podporu!!!


Zaměstnanci, studenti, absolventi UK - přidejte svůj podpis:

Jméno:
Profese:
Fakulta:
Email:


Signatáři

1. Jitka Wirthová Doktorandka / FSV UK
2. Michael Komm absolvent / MFF UK
3. Lukáš Dvořáček doktorand, student / PřF UK, FF UK
4. Gor Vartazaryan student / PFUK
5. Tomáš Pinkr Absolvent / Přírodovědecká a Pedagogická fakulta
6. Filip Šusta student / PřF
7. Hana Nečina Vaníčková Psycholožka / FF UK
8. Jakub Merc Absolvent / FF / FSV
9. Martina Pustková Studentka / PedF UK
10. Denisa Novotná Vodní záchranář / Lékařská fakulta
11. Jana Horčicová Studentka / PedF
12. Kryštof Drnek Historik, archivář / FF UK, absolvent
13. Alexandra Havelková Studentka / MFF UK
14. Klára Buriánková Studentka / PřF UK
15. Matyáš Valenta Student / FF UK
16. Šimon Dominik Divadelní režisér / FSV UK
17. Lucie Malečková Studentka / FTVS
18. Vojtěch Mykiska Student / MFF UK
19. Vojtěch Hájek Student / FTVS UK
20. Jan Krajicek profesor matematiky / MFF
21. Tomáš Hofman Absolvent / PřF UK
22. Denisa Pevná / FHS UK
23. Štěpán Kubeček Student / 3. Lékařská fakulta
24. Jiří Bálek Absolvent / PřF UK
25. Jakub Šafránek Absolvent / FHS & FSV
26. Veronika Šajtarová absolventka / HTF UK
27. Lenka Gemrotová Absolvent / 2. Lékařská fakulta
28. Jakub Sochor Student / FTVS
29. Pavel Klinecký evangelický duchovní / ETF (dříve KEBF)
30. Lukáš Vošček Student / FSV
31. Ladislav Hejdánek profesor emeritus / ETF
32. Martina Vydrová Švecová absolventka / FSV UK
33. Kamila Jelínková Studentka / Přírodovědecká fakulta
34. Adéla Růžičková Student / PřF UK
35. Jakub Červený Student / Přírodovědecká
36. Tereza Jurgová student / HTF
37. Patrik Budai Student / FF
38. Kateřina Škvárová Student / FTVS
39. Josefína Absolonová Student / FF
40. Robert Adam docent / FF UK
41. Nina Adlerová Finanční manažerka / FSV, FHS
42. Andrea absolventka/ sociální pracovnice / FSV UK
43. Jiří Anger doktorand / FF UK
44. Antonín Pantl / FF MUNI
45. Lucie Arendacká studentka / PF UK
46. Karolína Archlebová studentka / PřF UK
47. Michael Arntz Student / FTVS
48. Ivan Aubrecht Pedagog / Ftvs
49. Antonín Baďura student / MFF UK
50. Arsenij Baljajev projektový manažer / FSV UK
51. Andrej Bančanský absolvent / FSV UK
52. Jakub Barát student / 3. LF UK
53. Anežka Bartlová absolventka / redaktorka akademického časopisu / Filozofická fakulta UK
54. Michal Bartoš Student / PFUK
55. Iva Baslarová odborná asistentka / FHS
56. Tereza Baudišová Sociální pracovnice, studentka / ETF
57. Hynek Bečka student / FFUK
58. Jana Bedaňová studentka / Právnická fakulta
59. Martin Bejček Student / UK FTVS
60. Šárka Bejdova Odborný asistent / Př F
61. David Beňák Urednik / Filozoficka fakulta
62. Martin Benda student / FHS UK
63. Daniel Benda doktorand / PřF UK
64. Ladislav Beneš student / FF
65. Alma Benešová Překladatelka / Humanitních studií
66. Justýna Beránková absolventka / PedF UK
67. Milan Berta absolvent / MFF UK
68. Jiří Bičák fyzik-prof. / MFF UK
69. Matěj Bílý historik / Filozofická fakulta, absolvent
70. Martin Bláha student / FSV
71. Hana Blažková doktorandka / FF UK
72. Jan Blechta matematik (TU Chemnitz) / absolvent MFF UK
73. Kryštof Bloch student / PedF UK
74. Aleš Bohatý Student / FTVS
75. Ludmila Böhmová studentka / FHS UK
76. Marek Boňko Student / FSV UK
77. Lucie Boudová absolvent, bývalý vyučující / FF UK
78. Matej Božik VVP / FAPPZ
79. Jan Brandejs doktorand / FF UK
80. Petr Bratský absolvent / PF UK
81. Kateřina Breiterová odborná asistentka / FaF UK
82. Jindřich Brejcha Absolvent / PřF UK
83. Monika Brenišínová akademická pracovnice / SIAS FF UK
84. Tereza Brestovanská absolventka / PřF UK
85. Lukáš Brezina absolvent / FHS, ETF
86. David Bryś Student / Pedf UK a Přf UK
87. Tereza Bubníková studentka / KTF
88. Lenka Bukovská překladatelka / absolventka FF UK
89. Jiří Bulan absolvent / FSV UK
90. Daniel Burda doktorand / PF UK
91. Petr Cagas absolvent / MFF UK
92. Ondřej Camfrla Student / MFF
93. Martin Cíboch student / FHS UK
94. Anna Cibulková Absolventka / FHS UK
95. Kateřina Cidlinská doktorandka, výzkumnice / FSV
96. Ondřej Crhák doktorand / FF UK
97. Timea Crofony právnička, studentka / PrF UK, FHS UK
98. Jan Ctibor doktorand / FFUK
99. Marek Cúth odborný asistent / MFF UK
100. Jakub Čapek VŠ pedagog / FFUK
101. Barbora Čapinská doktorandka a administrativní pracovnice / FSV UK
102. Kateřina Čapková historička / FF UK
103. Matěj Čermák Student / FFUK
104. Petr Čermák postdoktorand / MFF UK
105. Jan Čermák filolog-prof. / FF UK
106. Jan Čermák Student / FF UK
107. Michaela Černá absolvent / FSV
108. Tereza Černá Absolventka / PřF UK
109. Martin Čihák student / FF
110. Vojtěch Čivrný student / PFUK
111. Martina Čížková student / PřF UK
112. Martin Čmejrek absolvent / MFF UK
113. Jan Daleký Student / FTVS UK
114. Jan Daniel absolvent, výzkumný pracovník / FSV
115. Anna Denežkina Studentka / PedF
116. Šimon Derner absolvent / FTVS
117. Robert Dittmann odb. asistent / FF UK
118. Vojtěch Dlouhý Absolvent / FHS UK
119. Lucie Dobiášová studentka / PF UK
120. Dominika Doffková Student / PřF UK
121. Dagmar Dolinská absolventka / FaF UK
122. Petr Domecký Doktorand / FaF UK
123. Jan Donoval Absolvent / MFF UK
124. Jakub Dopieralla Doktorand, pracovník Centra doktorských studií / FSV UK
125. Diana Dorosh studentka / FSV
126. František Doseděl absolvent - adv. konc. / PFUK
127. Ivo Dostál Absolvent / FSV UK
128. Mark Dostalík doktorand / MFF UK
129. Josefina Dostálová Studentka / PF UK
130. Jana Drábová Absolventka / PřF UK, 2.LF UK
131. Jan Dubský Student / MFF
132. Ondřej Dufek lingvista, ÚJČ AV ČR / absolvent FSV a FF UK
133. Miloš Duchoslav doktorand / PřF UK
134. Jan A. Dus klasický filolog / ETF UK
135. Ondřej Dušek odborný asistent / MFF UK
136. František Duška lékař, učitel / 3. LF
137. Lucie Dušková odborný asistent / FF UK
138. Michal Dvořák policista, absolvent / FSV
139. Monika Dvořáková PhD student / Filozofická
140. Alžběta Dyčková student / FF UK
141. Tomáš Emr Student / FTVS UK
142. Adam Englund Absolvent / FSV UK
143. Erika Oubrechtová / HTF UK
144. Eva Kreps / FHS UK
145. Jiří Falta absolvent / MFF UK
146. Andrej Farkaš Student / MFF UK
147. Adéla Fejfarová Studentka / PřF UK
148. Linda Fejtková absolventka / FF UK
149. Jakub Ferenc absolvent, doktorand / FF UK, ZČU FF
150. Barbora Fialová absolventka / PF UK
151. Alena Andrlová Fidlerová odborná asistentka / FF UK
152. Martin Fikáček vědecký asistent / PřF UK
153. Filip Karásek / PřF
154. Dominik Filip Student / FHS UK
155. Aneta Firýtová Absolventka / FSV a PedF UK
156. Ondřej Fischer odb.asistent / ETF UK
157. Kateřina Fiurašková doktorandka / Přf UK
158. Martina Fucimanová absolventka / FHS UK
159. Kateřina Fuksová Doktorandka / FHS
160. Zdenek Futera Absolvent / MFF UK
161. Adam Gajdoš sociolog / FSV UK
162. Roman Galovič Student / FF UK
163. Jakub Gemrot odborný lektor / MFF UK
164. Michal Gill Absolvent FF OU / FTVS (počítá-li se kurz Vědecký základ sportovního tréninku)
165. Lukáš Gímeš Študent / PřF UK
166. Tomáš Gráf odborný asistent / FF UK
167. Rostislav Gramskopf doktorand, pedagog & sociolog / FHS UK
168. Patrik Grätz absolvent / LFHK UK
169. Martin Gremlica Student / FTVS
170. Miroslav Grznár doktorand / FF UK
171. Kristýna Hádková Studentka / FTVS
172. Markéta Haiklová doktorandka / FFUK
173. Jakub Hajič absolvent / MFF UK
174. Barbora Hakenová absolventka / FSV UK a FF UK
175. Pavel Halbich Absolvent / MFF UK
176. Sára Handlová absolventka / Právnická fakulta UK
177. Josef Hanus postdoktorand / MFF UK
178. Jan Hanuš odborný asistent / MFF
179. Marta Harasimowicz doktorandka a vědecká pracovnice / FF UK
180. Jan Hárovník Absolvent / FaF
181. Petr Hauzírek absolvent / FF UK
182. Anna Hauzírková Bývalá studentka / FF UK
183. Svatava Havelková absolventka / PF UK
184. Kristýna Havlíčková studentka / FTVS UK
185. Josef Havránek student / FFUK
186. Denisa Havrdová absolvent UISK / FFUK
187. Filip Hejda doktorand / absolvent MFF UK
188. Jana Hejdánková absolventka / PřF UK
189. Eva Hejtmánková Lékař / LF 1 UK
190. Michal Helekal Student / LFP UK
191. Helena vědecký pracovník / MFF UK
192. Tereza Hendl postdoktorandka na LMU v Mnichově / absolventka FHS UK
193. Petr Henke Vědecký pracovník / PřF UK
194. Marie Heřmanová výzkumná pracovnice / FHS UK
195. David Heyrovský Odborný asistent / MFF UK
196. Andrea Hisemová Studentka / FHS
197. Jakub Hlaváček absolvent / MFF UK
198. Veronika Hložková Studentka / FSV UK
199. Daniel Hlubinka docent / MFF UK
200. Tomáš Hnyk překladatel / Absolvent FF UK
201. Ondřej Hodek postdoktorand, ÚOCHB / PřF UK
202. Stanislav Hodina Student / FSV UK
203. Kateřina Hofbauerová vědecký pracovník / MFF UK
204. Jiri Holba Absolvent / FF UK
205. Radek Holodňák Doktorand, predseda Koridoru, filosofického spolku při FHS UK / FHS
206. Štěpán Holub docent / MFF
207. Jan Horák student / MFF UK
208. Hana Horáková doktorandka / ETF UK
209. Eva Horelova absolventka / FSV UK
210. Jan Horyna student / ETF
211. Petr Houska student / MFF UK
212. Adéla Hrabáková absolventka / FF UK
213. Mariana Hradilkova studentka / FF UK
214. Jonáš Hrazdira student / PF UK
215. Martin Hrbek Projektový manažer / FHS UK, absolvent
216. Agáta Hrdličková studentka a senátorka / FHS UK
217. Miloš Hroch doktorand / FSV UK
218. Jakub Hronek Student / FF UK
219. Kateřina Hubaczová Student / LFP
220. Hana Hubová Student / PŘF UK
221. Šárka Hudecová odborný asistent / MFF
222. Roman Huječek legislativec / absolvent PF UK
223. Peter Huszár vědecký pracovník / MFF UK
224. Barbora Chaloupská student / FTVS
225. Helena Chalupová doktorandka / FF UK/PedF UK
226. Alena Chrastová absolventka / MFF UK
227. Jan Chromý odborný asistent / FF UK
228. Tomáš Chudý právník a překladatel / FF/PF
229. Radim Chyba absolvent / FF UK
230. David Chytil student / PF UK
231. Lucia Iffková studentka / FSV UK
232. František Iša historik / FF UK
233. Jana Jáchimová absolvent / MFF UK
234. Nikola Jajcay absolvent, postdoc na TU Berlin / MFF UK
235. Matyáš Jakubů Student / FF UK
236. Adéla Jalovcová studentka / MFF UK
237. Marek Jandák doktorand / FF UK
238. Eliška Jandová student / PřF UK
239. Lucie Janků absolventka / PřF UK
240. Jiří Jareš novinář / žurnalistiky
241. Petr Jaroschy absolvent, student / MFF UK
242. Richard Jarošík student / FTVS
243. Eva Jarošová doktorandka / FF UK
244. Jana Jebavá Grafička / FF
245. Martin Jelínek Student / FF UK
246. Tomáš Jelínek Student / 2. lékařská fakulta
247. Kristýna Jelínková Student / FSV UK
248. Tereza Jenčová Studentka / 2.lékařská fakulta
249. Jan Jerman doktorand / PřF UK
250. Lenka Jeřalová knihovnice / MFF UK
251. Jakub Jetmar student / FF UK
252. Renata Ježková absolvent / PedF UK/FF UK
253. Alžběta Jilečková doktorandka / KSES
254. Karolína Jindráková Studentka / FHS UK
255. Miroslava Jindrová absolvent / PřF UK
256. Vojtěch Jirka student / FHS UK
257. Filip Jirouš Student / FF
258. Jakub Jirsa os / FFUK
259. Jiří Buriánek / absolvent FHS
260. Jacques Joseph absolvent, vědecký pracovník / Přírodovědecká Fakulta
261. Marek Joska student / FTVS
262. David Jurnečka doktorand / PřF
263. Filip Kadlec absolvent / MFF UK
264. Alžběta Kadlecová doktorandka / MFF UK
265. Ivan Kafka administrativní pracovník / FF UK
266. Adam Kachyňa Student / FSV
267. Pavel Kaplan absolvent / ETF UK
268. Jindřich Karásek pedagoog / FF UK
269. Karolína Karbanová studentka / Přf UK
270. Lenka Karfíková profesorka / ETF UK
271. Markéta Karlínová absolvent / PřF, MFF
272. Jana Kasíková doktorandka / FF UK
273. Anna Kašparová student / 3. LF UK
274. Karolína Kašparová absolventka / FF UK
275. Štěpán Kašuba student / FF UK
276. Ondřej Kauzál doktorand / Přf UK
277. Denisa Reshef Kera Marie Curie Research Fellow / University of Salamanca
278. Vojtěch Kinter student / FF UK
279. Martin Klabouch student / PF UK
280. Josef Klamo právník, doktorand / PF UK
281. Hana Klášterková studentka / PřF UK
282. Tereza Klempířová Studentka / FTVS UK
283. Markéta Kliková studentka / FF UK
284. Martin Kliment student / FHS
285. Gustav Klimt absolvent / FFUK
286. Adam Klsák Doktorand, vědecký pracovník / PřF
287. Kateřina Kňapová doktorandka / FF UK
288. Ondřej Knopp student / MFF
289. Matěj Knopp / 3. lékařská fakulta
290. Tomáš Koblížek absolvent / FF UK
291. Ľubica Kobová odborná asistentka / FHS UK
292. David Kofron fyzik / MFF UK
293. Damián Koch Student / FHS UK
294. Šimon Kolář student / PřF UK
295. Petr Kolář absolvent / MFF UK
296. Kateřina Kolářová pedagožka / FHS UK
297. Ivor Kollar absolvent / MFF UK
298. Tereza Kolmačková doktorandka / FF UK
299. Jan Kolombo student / MFF UK
300. Tomáš Konečný doktorand / FF UK
301. Anna - Marie Kopecká studentka / FSV UK
302. Vladimír Kopecký vědecký pracovník / MFF UK
303. Zuzana Kostićová odborná asistentka / HTF UK
304. Vasil Kostin Student / 3.LF
305. Johana Kotišová postdok / FF
306. František Kotmel student / MFF UK
307. Petr Kouba absolvent / FF UK
308. Barbora Koudelová Absolventka / FSV
309. Šimon Haikl Koukal Student / FF
310. Jaroslav Kousal odborný asistent / MFF UK
311. Eliška Koutná doktorandka / PřF
312. Jan A. Kozák postdoc, Marie Curie Fellow / FF UK, absolvent
313. Valentina Koževnikovová student / 3. lékařská fakulta
314. Justýna Krahulcová student / FTVS UK
315. Zbyněk Král Neakademický pracovník / MFF UK
316. Tomáš Králík absolvent / FHS UK
317. Petra Králová absolventka / FSV UK
318. Petr Kratochvíl absolvent / MFF UK
319. Petr Kratochvíl Absolvent / FSV
320. Marie Hrůzová Kratochvílová Vědecký pracovník / MFF UK
321. Pavel Kraus absolvent / MFF UK
322. Tomáš Kraus Student / FTVS
323. David Krause doktorand / PřF UK
324. Jonáš Kreisinger student / FHS
325. Tereza Krobová doktorandka / FSV UK
326. Matěj Krofta student / FHS UK, FF UK
327. Kristina Kropáčková Studentka / FSV UK
328. Pavel Kroupa absolvent / PF UK, FF UK
329. Martina Krynská Absolventka / Filozofická
330. Matyáš Křížkovský doktorand / FF UK
331. Vilém Kubáč Student, akademický senátor KTF UK / FF, KTF
332. Martin Kubičík Absolvent / FSV UK
333. Lukáš Kubík Doktorand / FF UK
334. Tomáš Kučera odborný asistent / FSV
335. Johana Kühnelová Student / FF
336. Pavol Kukla student / PřF UK
337. Benjamín Kunc student / FF UK
338. Veronika Kupkova absolvent / FSV
339. Petr Kurka matematik / CTS UK
340. Vladimir Kusbach vědecký pracovník GFÚ AVČR / PřF UK
341. Jan Kvíz / PřF UK
342. Tereza Jiroutová Kynčlová vyučující / FHS
343. Jana Valdrová Kyselová OSVČ / PřF UK
344. Filip Lachmann absolvent / FSV UK
345. Viktorie Laštůvková Studentka / PřF UK
346. Ilona Laužanská absolventka / FFUK
347. Anna Libánská Studentka / FF UK
348. Tomáš Linhart student / FSV UK
349. Jiří Lipovský vysokoškolský učitel / absolvent MFF UK
350. Ivan Loginov Student / PřF UK
351. Štěpán Lohr absolvent / FF UK
352. Radka Lukášová knihovnice / PřF
353. Milan Lyčka pedagog / FF UK
354. Petr Macek učitel / ETF UK
355. Martin Mádl historik umění / FF UK
356. Martina Magdová absolvent / FSV UK
357. Michal Mach Student / FSV
358. Jan Macháček absolvent / PřF UK, MFF UK
359. Jan Macháček bývalý student / FF UK
360. Markéta Machalová student / MFF UK
361. Jana Majdanová Studentka / FHS UK
362. Lucie Malá doktorandka / FF UK
363. Zuzana Malaniukova Sociální pracovnice / FF UK
364. Václav Malina student / PF UK
365. Matouš Marek Student / PřF UK
366. Markéta Jiskrová / FTVS
367. Marek Martaus Student / MFF UK
368. František Martínek odborný asistent / FF UK
369. Tereza Martinovská Studentka / FF UK
370. David Marx lékar, vš učitel, prodékan / 3.LF
371. Veronika Matějčková Student / PřF UK
372. Josef Matějka Absolvent / MFF UK
373. Běla Matějovičová Sociální pracovnice / FF UK
374. Roman Matoušek absolven / PřF UK
375. Vlaďka Maurerová student / FHS UK
376. Dana Mechurova materska dovolena / pedagogicka, prirodovedecka
377. Ondřej Měkota student / MFF
378. Bohumil Melichar doktorand obor Historie / FF UK
379. Marek Melša Student historie / FF
380. Veronika Měrková doktorandka / FaF UK
381. Kristýna Merthová absolventka bohemistiky / FF UK
382. Vojtěch Měřička Absolvent, manažer / HTF UK
383. Ondřej Mička doktorand / MFF UK
384. Michaela Pokutová / FHS
385. Tereza Michalčíková Doktorand / Přírodovědecká fakulta, UK
386. Martina Michalkova studentka / 3. LF UK
387. Karel Minařík programátor / FFUK
388. Přemysl Mocek Student / MÚVS ČVUT
389. Peter Mojzeš docent / MFF UK
390. Ondřej Moravec Absolvent / FSV UK
391. Matěj Jan Morávek Student / MFF
392. Yuliya Moskvina PhD studentka / FSV UK
393. Jan Moučka student / MFF
394. Šárka Moudříková Absolventka / MFF UK
395. Katerina Lindnerova Mudroňová Student / MFF UK
396. Michal Musil absolvent / PřF UK
397. Marek Nagy student / MFF UK
398. Olga Navrátilová odborná asistentka / ETF UK
399. Tereza Nekovářová absolvent, vyučující / PřF UK / FF UK
400. Václav Němec univerzitní pedagog / filozofická
401. Alexandr Nemec profesor / 2. LF UK
402. Ondřej Neužil student / FF UK
403. Jiří Novák student / FF UK
404. Petr Novák Knihovník / bývalý zaměstnanec ÚVT UK a ÚKUK
405. Jan Novák Student / Právnická fakulta UK
406. Julie Nekola Nováková studentka / PřF UK
407. Martina Novotná studentka / MFF UK
408. Ondřej Novotný student / FF UK
409. Blanka Nyklová vědecká pracovnice / FSV, FHS, absolventka
410. Radek Ocelak absolvent / FF UK
411. Marek Omelka doc. matematika / MFF UK
412. Ondřej Kovářík / FTVS
413. Michal Opler doktorand / MFF UK
414. Kamila Opletalová absolventka / PřF UK
415. Jan Ort Student / FF, FHS UK
416. Kristian Ott Student / Přírodovědecká fakulta
417. Marie Paclíková studentka / FF UK
418. Klára Palacká absolvent / 2LF UK, FTVS
419. Marie Palečková absolventka / Přírodovědecká fakulta
420. Jan Palkoska universitní pedagog / FF UK
421. Anežka Papáčková Student / Matematicko fyzikální
422. Marika Páralová studentka / PedF UK
423. Martin Pařík Student / FSV UK
424. Josef Patočka student / FF UK
425. Tereza Patzenhauerová studentka / FHS
426. Petr Pavlílk vyučující / FHS
427. Jan Payne docent bioetiky / 1.LF UK
428. Martin Pehal odborný asistent / FF UK
429. Michael Pech Student / Humanitních studií
430. Petr Pechman student / MFF UK
431. Josef Pelikán Lektor / Matematicko-fyzikální fakulta
432. Kateřina Peterková studentka / FF UK
433. Miroslav Petříček učitel / FF UK
434. David Pfann student / FHS
435. Luboš Pick učitel / MFF UK
436. Jana Pilátová doktorandka / PřF UK
437. Šimon Pinkas student / FSV UK
438. Michal Plaček Student / FTVS UK
439. Tereza Plíštilová Studentka / FSV
440. David Ploček Student / FTVS
441. Filip Pluhař student / FSV
442. Michael Polak Student / FF UK
443. Martina Poliačková absolventka / FF UK
444. Adéla Popelková studentka / FFUK
445. Michal Pospěch Student / MFF UK
446. Tim Postovit Student / FF UK
447. Petr Prášek Absolvent / FF UK
448. Adam Prášek Student / FTVS
449. Matěj Prášil student / FSV UK
450. David Pražák absolvent / LF HK
451. Václav Profant odborný asistent / MFF UK
452. Marek Procházka profesor / MFF UK
453. Michaela Procházková doktorandka / PřF UK
454. Hana Prokšová pedagožka / FF UK
455. Vojtěch Přibyl / PřF
456. Marie Přibylová doktorandka / FF UK
457. Lenka Příplatová absolventka a vědecká pracovnice / PřF UK
458. Jakub Pšenčík docent / MFF UK
459. Martin Pučalík Student / FSV UK
460. Andrea Pufferová Student / FHS UK
461. Noemi Purkrábková studentka / FF UK
462. Jakub Raška doktorand / FF UK
463. Petra Rašmanová studentka / PřF UK
464. Irena Reifová odborný asistent / FSV UK
465. Tereza Reichelová Student / FF UK
466. Ludmila Rejlová student / PřF UK
467. Martin Rejman absolvent / MFF UK
468. Bohuslav Rejzl doktorand / PedF UK
469. Alena Rettová absolventka / FF UK
470. Tomáš Rieger Embryolog / Přírodovědecká
471. Martin Rmoutil odborný asistent / MFF UK
472. Šárka Ročková studentka / FTVS
473. Daniel Rod Student / MFF UK
474. Dominik Roháček Student / MFF UK
475. Adriana Roithova Absolvent / Přírodovědecka fakulta
476. Jan Rössler absolvent / FSV UK
477. Ladislav Roušar Student / Prf UK
478. Ludvík Rubáš student / FTVS
479. Filip Rut student NMgr. na ÚFaR / FF UK
480. Adam Růžička Student / FSV UK
481. Johana Růžková terapeutka, absolventka / KTF UK
482. Artem Ryabov fyzik / MFF UK
483. Jiri Rydl Student / FF
484. David Ryšavý Student / FTVS
485. Josef Řičář Student / FHS
486. Veronika Řídelová / FSV
487. Kryštof Tomáš Říha student / Filozofická
488. Nina Ságová student / FSV UK
489. Anna Sálová absolventka / FSV
490. Tomáš Hoření Samec sociolog - vědecký pracovník / absolvent FSV UK
491. Alena Sarkissian odborná asistentka / Filozofická
492. Jakub Sedláček absolvent, vyučující / FF UK
493. Vojtěch Sedláček Student / 3. lékařská fakulta
494. Petra Sedláčková absolventka / PF UK
495. Berta Sedláčková Studentka / FSV
496. Natálie Sedláková student / PřF UK
497. Oldřich Semerák docent / MFF
498. Klára Schavelová Student / Fhs
499. Tomáš Schejbal Student / FF UK
500. Magdalena Schlindenbuchová student / PedF UK
501. Eva Schmoranzerová vědecký pracovník / MFF UK
502. Františka Zezuláková Schormová doktorandka / FF UK
503. Klára Schovánková programová koordinátorka / Absolventka FSV UK
504. Linda Sikorová Student / FTVS
505. Markéta Sílová fyzioterapeut / FTVS UK
506. Alexan Simonjan Student / VŠE- FM
507. Jiří Sirůček student / FF UK
508. Zuzana Siváková projektová manažerka / FHS
509. Tamara Skokánková Absolventka / MFF; Doktorandka / FHS
510. Matěj Skořepa student / PF UK
511. Adéla Slezáková student / FF UK
512. Markéta Slunečková absolventka / FF UK
513. Kamila Smékalová / FHS
514. Patrik Smelík Student / MFF UK
515. Jiří Smlsal student / FF UK
516. Marianna Smlsalová absolventka / FF UK
517. Eva Smolíková studentka / FHS UK
518. Simona Sobolevská studentka a knihovnice / FF UK
519. Vladimír Souček profesor / MFF UK
520. Petra Soukup Studentka / FHS
521. Ondřej Soukup Student / FTVS
522. Václav Spěvák student / FF UK
523. Adam Sporka Externí pedagog, docent / MFF UK
524. Vojtěch Srdečný student / MFF UK
525. Monika Stachová studentka / FF UK, FHS UK
526. Alžběta Stančáková absolventka / FF UK
527. Kryštof Staněk student / 2. lékařská fakulta
528. Vít Strádal absolvent / MFF UK
529. Ondřej Strava Advokát / PF UK
530. Martin Strouhal student / MFF a PedF UK
531. Petra Stupková Studentka / FTVS
532. Roman Sukdolák Student / FHS UK
533. Štěpánka Sůsová studentka / FHS UK
534. Petr Svarny doktorand / FF UK
535. Hana Svobodová absolventka / PřF UK
536. Radomír Szajter Doktorand / FSV UK
537. Denisa Šebestová doktorandka / FF UK
538. Tereza Šestáková Studentka / FHS UK
539. Matyáš Šíma absolvent / PřF UK
540. Vojtěch Šimák Student / FF
541. Radek Šimík akademický a vědecký pracovník / FF UK
542. Lenka Šimonová absolventka / PřF
543. Daniela Šimonova Vědkyně v.v. / Přirodovědecká
544. Pavel Škaloud docent / PřF UK
545. Klára Škvorová Absolventka / FF UK
546. Michael Škvrňák student / FSV
547. Veronika Šlejharová absolventka / FSV UK
548. Pavel Šmejkal novinář / PedF UK
549. Filip Šnajdar Student / FHS
550. Žofie Šolcová Student / Právnická fakulta UK
551. Tereza Šolcová Absolventka / FSV UK
552. Kateřina Šormová odborná asistentka / FF UK
553. Michal Špína absolvent, redaktor / FF UK
554. Anna Štádlerová studentka / FF UK
555. Kateřina Štajerová doktorandka / PřF UK
556. Šarlota Šťástková Studentka / PedF UK
557. Markéta Štechová vědecká pracovnice / FSV UK
558. Zuzana Štemberková studentka / FTVS
559. Jakub Štenc student / PřF UK
560. Markéta Štenclová Absolvent / FTVS UK
561. Zdeněk Štěpánek student / Pedf UK a Přf UK
562. Josef Štěpánek profesor / MFF UK
563. Jan Štětina programátor, absolvent / MFF UK
564. Václav Štětka vědecký pracovník / FSV UK
565. Jakub Štoček Student / FaF UK
566. Oldřich Štros student / FF UK
567. Jitka Študentová Studentka / FTVS
568. Marijana Šutová studentka / FSV
569. Patrik Švančara Doktorand / MFF
570. Ondřej Švarc student / PedF UK
571. Michaela Švarcová Studentka / FHS
572. Jaroslav Švelch odborný asistent / FSV
573. Tomáš Tesař Student / MFF
574. FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ absolventka / FF UK
575. Barbora Tetaurová fyzioterapeutka / 1.LF UK
576. Daniela Theinová vědecký pracovník / FF UK
577. Jan Toman absolvent a vědecký pracovník / PřF UK
578. Tomáš Bartl / MFF UK
579. František Trebuňa študent / MFF UK
580. Martin Tremčinský doktorand / FSV UK
581. Lucie Trlifajová antropoložka / FSV UK
582. Tomáš Trněný student / FSV UK
583. Jorika Trundová studentka / PedF UK
584. Václav Trunec Absolvent / FF UK
585. Petr Tureček Evoluční biolog / PřF UK
586. Matěj Turek student / PřF UK
587. Věra Tydlitátová Absolventka / Odborná asistentka / FF UK
588. Jiří Unger Student / 1.LF UK
589. Barbora Vacková absolventka / Filozofická fakulta
590. Tereza Vacková Studentka / Pedagogická fakulta
591. Lucie Váchová studentka / FHS UK
592. Ilona Vajcová Sociální pracovník / Absolvent FF UK
593. lucie valentinová religionistka, doktorandka / FF UK
594. Tomáš Vališka doktorand / FF UK
595. Boris Vanka Student / FSV
596. Jan Vávra Vědecký pracovník EF JU / Absolvent FF UK
597. Ondřej Vejdělek Student / 3. lékařská fakulta
598. Hana Veselá Studentka / FHS UK
599. Matouš Veselský doktorand / FHS UK
600. Anna Větvičková Studentka / PřF UK
601. Alena Věžníková IT managerka / FHS
602. Jakub Videman student / 2. LF UK
603. Jonáš Vidra doktorand / MFF UK
604. Beáta Villímová Student / FHS UK
605. Nikola Vincová studentka / FSV
606. Ondřej Vinš student NMgr. / FF UK
607. Václav Vlasák odborný asistent / MFF UK
608. Klára Vlasáková studentka / FHS
609. Vladimír Vodička Absolvent / FHS
610. Lenka Vochocová absolventka, vyučující / FSV UK
611. Vojtěch Student / TVS
612. Michaela Trtíková Vojtková Socioložka a demografka / Absolventka PřF a FF UK
613. Michal Vokurka doktorand / FF UK
614. Jaroslav Vozár student / MFF UK
615. Vojtěch Vyhnálek Student / FTVS
616. Jiří Vychytil Student / FTVS
617. Karolína Wallenfelsová studentka / PřF UK
618. Marta Wallenfelsová Konzultantka / FF UK
619. Anna Herda Wallo student / FHS
620. Damian Wałoszek student / MFF UK
621. Alžběta Wolfová doktorandka / FHS UK
622. Irena Moudrá Wünsccvá / všeobecného lékařstvi
623. Adam Zabloudil Absolvent / PřF UK
624. Jakub Záhora odborný asistent / FSV UK
625. Jan Zahradníček absolvent / ETF
626. František Zajíc Student / MFF UK
627. Karin Zamrazilová Studentka / FHS
628. Denisa Zárubová Student / UK FTVS
629. Daniel Zbuzek Student / Přf UK
630. Štěpán Zbytovský odborný asistent / FF UK
631. Elen Zdražilová Studentka / Pedf UK
632. Zuzana Zejdová editorka / FSV UK
633. Anastasia Zhukova studentka / FHS
634. Adéla Zicháčková absolventka / FSV UK
635. Jakub Zítko Student / FHS
636. Mikuláš Zvánovec Doktorand / FSV UK
637. Kateřina Žochová Studentka / PedF UK
638. Jakub Žytek odb. as. / 1. LF UK


Kontakt: Michaela Vojtková Trtíková: michaela.vojtkova@gmail.com +420 777 068 338
 Michael Komm: komm@vedazije.cz +420 777 553 579

Související aktivity

Výzva studentů a akademických pracovníků UK v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi společností Home Credit a rektorátem

Otevřený dopis rektorovi UK ohledně partnerství se společností Home Credit

Milion a půl pro karlovku

Prohlášení Spolku studentů historie FF UK ke smlouvám mezi Univerzitou Karlovou, resp. některými jejími fakultami a společností Home Credit

Otevřený dopis ve věci podepsání partnerské smlouvy Univerzity Karlovy se společností Home Credit (Jiří Bulan)

Nechceme sbírat homecredity: happening před Akad. senátem UK